Hvad er en vandlinje?

Hvad er en vandlinje?

3 min. læsning

“Skibet skyder i lige linje direkte mod havbunden, var det mon på grund af for stor vægt ombord?”

En vandlinje er et mærke på ydersiden af ​​et skib, der angiver, hvor meget gods, der, lovligt, kan lastes på et skib. Den er baseret på den type vand og vandets temperatur skibet sejler i.

Brugen af ​​vandlinjen sikrer mod, at skibe ikke lastes for tungt og, hvis de bliver det, ikke skaber unødvendige ulykker eller tab af lasten på havet.

Vandlinjen er opfundet af Samuel Plimsoll i 1860’erne for at forhindre tab af skibe på grund af overbelastning, er den vandlinje også kaldet lastelinjemærke eller Plimsoll mærke.

Formålet med vandlinjen

Vandlinjen hjælper skibets kaptajn til at sikre, at nok af skibet forbliver over vand for at bevare opdrift, hvis skibet støder oprørt hav eller tager mere vand ind end normalt.

Saltholdigheden i vandet

Mængden salt i vandet påvirker opdriften. Jo mindre salt i vandet, jo mindre opdrift vil der være i vandet – du kender det måske selv fra det døde hav, som er ekstrem salt. Dette er grunden til vandlinjemærket på skibe angiver med forskellige symboler, hvilken type vand skibet sejler i og hvilken lastevne skibet kan klare. Maksimum lastevne afhænger nemlig af den opdrift som skibet kan opnå. For eksempel vil skibe, der sejler i USAs store søer have langt mindre opdrift end tilsvarende hvis skibet sejlede Atlanterhavets saltvand. 

Vandets temperatur ændrer bådens opdrift

Vandets temperatur gør en forskel i opdriften. Jo varmere vandet er, jo mindre opdrift har skibet i vandet. Den type vand skibet sejler i, angives også med symboler i vandlinjemærket på skibet. Det påvirker hvor tung last et skib kan lastes med i det pågældende farvand. For eksempel kan skibe, der sejler i tropiske områder have en mindre tung last end dem, der rejser i Nordatlanten, fordi det tropiske vand giver en mindre opdrift. 

Mærkning

Fragtskibe påkræves at have et særligt tonnage certifikat, samt at have lastelinje symboler (Plimsoll linjer) malet på hver side af dette skib. Dette giver en observatør mulighed for hurtigt at kontrollere, om skibet sejler med en tungere last end det er beregnet til. Mærkerne kan indeholde symboler for den type vand fartøjet færdes i, for eksempel WNA indikerer “Winter Nord Atlantic” og T betyder “Tropical” havvand.

Sådan laver du en ny vandlinje

Der er foreløbigt to metoder til at opmåle vandlinjen og det kan gøres når båden er på land eller mens den er i vandet.

  1. Når båden er i vandet: fjerner du mest muligt af variabel vægt, altså løse tunge genstande og personer. Derefter tegner du en linje ca. fem centimeter over, der hvor vandet når til båden.
    Husk ikke at være i båden, fordi med din vægt i siden tipper båden en smule.
  2. Når båden er på land: skal du bruge de kendte tal om hvor dybt båden stikker. En sejlbåd kan for eksempel stikke 180 cm og en motorbåd kun 80 cm. Så lægger du syv centimeter til det tal og sætter et mærke fra bunden af kølen og op til den afmålte højde.

Du behøver ikke male med bundmaling over vandlinjen

På både og f.eks. kuttere er vandlinjen ofte også lig med hvor mange typisk nøjes med male med bundmaling op til. Det vil sige, at båden, praktisk set, vil allerede have et defineret område, hvor du skal give båden bundmaling – hverken mere eller mindre end det.

Skriv en kommentar

Hey! Inden du sejler til næste havn ...

Hjælp os med at vokse og blive bedre.
Tjek vores Facebook, Instagram og LinkedIn sider og se hvad der ellers sker i vores Battello univers.

Husk at følge os så du også får opdateringer og de nyeste artikler.